Xem sự hợp khắc làm ăn giữa nữ sinh Kỷ Mùi 1979 và nữ sinh Tân Dậu 1981

Bạn đang muốn xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 và nữ tuổi Tân Dậu 1981 là hợp hay khắc? Hai tuổi này có nên hợp tác chung vốn làm ăn buôn bán hay không? Những tuổi nào sẽ phù hợp với hai tuổi này.

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Kỷ Mùi và nữ Tân Dậu

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1979
Kỷ Mùi
Thiện Thượng Hỏa
Chấn
Mộc
1981
Tân Dậu
Thạch Lựu Mộc
Cấn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Kỷ Mùi và nữ Tân Dậu

Để đánh giá những điểm hợp khắc trong ngũ hành phong thủy giữa nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 và nữ tuổi Tân Dậu 1981 là hợp khắc hay là tốt hay xấu? Cần dựa trên 5 yếu tố về Thiên can, địa chi, cung mệnh và thiên mệnh. Dưới đây sẽ là đánh giá chi tiết về sự hợp khắc đó.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Thiện Thượng HỏaThạch Lựu MộcTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
KỷTânBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
MùiDậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ChấnCấnLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
MộcThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Kỷ Mùi và nữ Tân Dậu

4
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Kết quả xem và đánh giá sự hợp khắc tốt xấu giữa nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 và nữ tuổi Tân Dậu 1981. Dựa vào đánh giá này sẽ giúp bạn lựa chọn được người có tuổi hợp để làm ăn.