Xem sự hợp khắc làm ăn giữa nữ sinh Canh Thân 1980 và nữ sinh Tân Mùi 1991

Bạn đang muốn xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Canh Thân 1980 và nữ tuổi Tân Mùi 1991 là hợp hay khắc? Hai tuổi này có nên hợp tác chung vốn làm ăn buôn bán hay không? Những tuổi nào sẽ phù hợp với hai tuổi này.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Canh Thân và nữ Tân Mùi

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1980
Canh Thân
Thạch Lựu Mộc
Tốn
Mộc
1991
Tân Mùi
Lộ Bàng Thổ
Càn
Kim

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Canh Thân và nữ Tân Mùi

Để đánh giá những điểm hợp khắc trong ngũ hành phong thủy giữa nữ tuổi Canh Thân 1980 và nữ tuổi Tân Mùi 1991 là hợp khắc hay là tốt hay xấu? Cần dựa trên 5 yếu tố về Thiên can, địa chi, cung mệnh và thiên mệnh. Dưới đây sẽ là đánh giá chi tiết về sự hợp khắc đó.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Thạch Lựu MộcLộ Bàng ThổTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CanhTânBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThânMùiBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TốnCànHoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MộcKimTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Canh Thân và nữ Tân Mùi

2
Tuổi 2 bạn cực kỳ khắc nhau. Hãy xem xét kỹ

Kết quả xem và đánh giá sự hợp khắc tốt xấu giữa nữ tuổi Canh Thân 1980 và nữ tuổi Tân Mùi 1991. Dựa vào đánh giá này sẽ giúp bạn lựa chọn được người có tuổi hợp để làm ăn.