Xem sao hạn chiếu mệnh của mỗi tuổi

Trong tử vi có bảng sao hạn, bao gồm các sao hạn xấu và các sao hạn tốt. Chính vì thế khi xem sao chiếu mệnh theo tuổi của mỗi năm. Sẽ biết được trong năm tuổi nào gặp sao xấu chiếu mệnh, từ đó tìm cách hóa giải cũng như tránh thực hiện các việc lớn dẫn đến những khó khăn về sau.

Chọn năm sinh và giới tính tuổi bạn

Năm sinh (âm lịch)

Giới tính

Chọn xem năm sao chiếu mệnh theo tuổi

Xem sao hạn chiếu mệnh

Trong tất cả nhóm sao chiếu mệnh có các nhóm sao tốt, nhóm sao xấu và sao trung tính. Nếu như năm hạn tuổi rơi vào sao tốt mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Có thể tiến hành mọi việc đã lên kế hoạch như dự định trong năm đó. Bên cạnh đó nếu rơi vào nhóm sao xấu khiến mọi việc bất lợi, trở nên khó khăn. Không nên tiến hành bất cứ việc lớn nào nếu như trong năm đó bị sao hạn xấu chiếu.

Xem sao hạn chiếu mệnh năm 2019
Xem sao hạn chiếu mệnh năm 2019

Chính vì thế việc xem sao hạn theo tuổi mỗi năm sẽ giúp biết được trong năm gặp sao nào chiếu. Từ đó sẽ tìm cách hóa giải giảm nhẹ đi vận hạn.

Tiêu chí khi coi sao hạn

Khi xem sao hạn chiếu mệnh, cần dựa vào nhiều yếu tố. Mỗi năm sẽ có một sao chiếu khác nhau tương ứng với tuổi mỗi người. Chính vì thế khi xem sao hạn nhằm biết được sao nào chiếu trong năm đó.

Tuổi của gia chủ

Năm sinh chính là yếu tố chính để xác nhận cũng như giúp bạn biết được thông tin tử vi của người đó. Trong đó mệnh, cung, phi và thiên mệnh năm sinh sẽ là yếu tố để giúp bạn biết được trong năm đó sao hạn nào chiếu.

Năm xem sao hạn

Trong năm cần xem sao hạn, sẽ giúp bạn biết năm đó tuổi của bạn bị sao nào chiếu? Là sao tốt hay sao xấu? Nếu gặp sao xấu sẽ có cách cúng sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Để hóa giải được sao hạn cần lập được bài vị cúng sao để dâng sao giải hạn.

Thông tin xem sao hạn trên đây sẽ giúp bạn nắm được trong năm sao nào chiếu mệnh? Để tránh tiến hành mọi việc, cũng như biết được cách giải hạn. Ngoài ra bạn có thể xem ngày tốt làm nhà hợp tuổi để mang lại may mắn.

Loading...
Cùng tham gia vào Cộng đồng tử vi - phong thuỷ trên Facebook để tìm hiểu sâu về Tử vi, ngày giờ, phong thủy..